Kahiko hula: mitologija

Pele - ugnikalnio deivė

Havajai - tai plakanti žemės širdis. Vieta, kur nuolat miršta ir gimsta gyvybė. 

 

Pele - ugnikalnio valdovė. Ji - griovėja ir kūrėja, ji - mirtis ir gyvybė.

 

Amžinoje ugningosios Pele ir jos sesers, vandenyno valdovės 

Namakaokahai kovoje gimsta, auga ir miršta Havajų salos. 

Hi'iaka - Pele  sesuo

Hi'iaka - Pele jauniausioji ir mylimiausioji sesuo. Pele ją atsivežė kiaušinyje iš tolimosios Kahiki žemės.

Hi'iaka ir Pele mitas yra pagrindinis įkvėpimo šaltinis kahiko (tradicinei) hulai. Jis pasakoja apie drąsą, meilę ir pasiaukojimą.

Hi'iaka - tai tarsi nuožmiosios Pele priešingybė. Ji simbolizuoja meilę bei atjautą.

Hi'iaka  ir Pele - svarbiausios deivės hulos tradicijoje.

Hopoe - hulos šokėja

Hopoe - legendinė hulos šokėja. Ji buvo geriausia Hi'iaka draugė. Deivė ir mirtingoji kartu šokdavo įnoringajai Pele.

Vieną kartą įtūžusi Pele, nesuvaldė savo pykčio ir užliejo Hopoe degančia lava. Mergina traukėsi vandenyno link, nesiliaudama šokti. Ji galop virto į akmenį, kuris dar ilgus metus siūbavo ant vandenyno kranto.

Žmonės sakydavo, kad net suakmenėjusi Hopoe šoka hulą. 

Mitas apie Pele, Hi'iaka ir Hopoe

Performansas: Holo Mai Pele

Pasaulio sutvėrimo mitas